Kun je zonder urenverantwoording?

Kun je zonder de urenverantwoording. Het antwoord is simpel: nee, of eigenlijk niet.

De kosten binnen een opdracht bestaan vrijwel geheel uit “te besteden uren”. Daarnaast namelijk een kleine post projectkosten en mogelijk uitbesteed werk. Voor uitbesteed werk vraag je eerst een offerte op. Projectkosten bestaan bijvoorbeeld uit reiskosten en presentaiekosten. De grootste post blijven doorgaans de te besteden uren en die zijn direct afhankelijk van de werkzaamheden en daarmee van de uurtarieven van de medewerkers.

Uren schrijven op drie nivo’s:

Nu kan je van de uurtarieven nog stellen dat je werkt met één buro-uurtarief voor iedereen. Maar dan toch blijft het aantal uren als variabele staan. Tijdens het uitvoeren van het project schrijf je de uren en daarmee houdt je zicht op het werk ten opzichte van de opdracht en het honorarium. Je kunt het project als een fase zien, dan schrijf je op het project. Deel je het project op in meer projectfasen, dan schrijf je op een specifieke fase of schrijf je zelfs op taak-nivo binnen een projectfase.

Zo kun je voor ieder project het juiste nivo kiezen voor het schrijven van de uren.

Conclusie:

Dus kun je eigenlijk niet zonder urenverantwoording.